Müdür Yardımcısı

Merkezin hedeflerini geliştirmeye yönelik yürütülecek olan çalışmalarda Müdürle birlikte uyum içerisinde çalışmak

Merkezde yapılacak akademik, idari, eğitim ve sosyal faaliyetleri koordine etmek

Müdür bulunmadığı zamanlarda yerine vekalet etmek

Müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek