Teknik Personel

Müdür ve müdür yardımcısı tarafından verilen akademik ve idari işlerin yürütülmesini sağlamak

Merkezde görev yapan destek personellerini koordine ve motive etmek

Merkeze ait çeşitli malzemelerin etkin bir şekilde kullanılması için gerekli özeni göstermek

Kullanılan malzemelerin gerekli durumlarda bakımının yapılmasını sağlamak

Düzenlenecek olan eğitim ve sosyal faaliyetlerde merkez yönetimi ile işbirliği halinde olmak

Müdür ve müdür yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek